Návod na výrobu PDF dokumentu z aplikácie AutoCAD

(podobný postup je možné aplikovať z takmer ktorejkoľvek aplikácie s výstupom na tlač)

Pred samotnou tvorbou PDF dokumentov je potrebné nainštalovať si generátor PDF dokumentov. Odporúčame Vám freeware (bezplatná licencia) software Cute PDF, nakoľko z neho sme dlhodobo dosahovali najlepšie výsledky bez výraznejších problémov.

Táto inštalácia je jednorázová, po správnom nainštalovaní Vám v systéme pribudne tlačiareň s názvom CutePDF Writer.

Najskôr je potrebné nainštalovať si (platí len pre systémy XP, resp. 32 bitové Win, pre 64 bitové verzie Vista 64, Win 7, Win8 a Win10 použite iný generátor PDF, napr. PDF Creator alebo PDF Factory) Ghostscript z adresy: http://www.planprint.sk/CutePDF/converter.exe. Potom si nainštalujte samotný Cute PDF z adresy: http://www.planprint.sk/CutePDF/CuteWriter.exe .A teraz k samotnému vytváraniu PDF súborov.

1. V AutoCADe zadáte PLOT (tlač), ak máte tlačové okno zmenšené, vpravo dole máte šípku na jeho rozšírenie tak, aby sa Vám zobrazilo celé tlačové okno. Ak idete tvoriť čiernobiele PDF, odporúčame Vám vpravo hore vybrať z plotrovacích štýlov štýl "monochrome". Ak ide o farebné PDF a máte hrúbky čiar a farby nastavené vo výkrese, zvoľte "none".

2. V ďalších voľbách pod plotrovacími štýlmi musíte mať navolené nasledovné voľby (uvádzam v angličtine, pri SK/CZ lokalizácii CADu budú ich SK/CZ ekvivalenty):
- Shade plot / As displayed
- Quality / Maximum
- DPI nemusíte nastavovať, po výbere tlačiarne v ďalších krokoch by to malo automaticky zobraziť 600 dpi

3. Nasledovné voľby majte zafajknuté:
- Plot object lineweights
- Plot with plot styles
- Plot paperspace last
Ak niektorá z volieb nie je k dispozícii, vráťte sa ku kontrole a prípadnému zafajknutiu voľby na záver pred samotnou tlačou.

4. Nastavte si orientáciu výkresu, ktorý chcete tlačiť - portrait na výšku / landscape na šírku.

5. Ak nie je, zafajknite voľbu "Fit to paper". Mierku zatiaľ nezadávajte, k tomuto kroku sa vrátime neskôr. Ak máte prednastavné jednotky inch, zmente ich na mm.

6. Zafajknite centrovanie (center the plot)

7. Vyberte oblasť tlače - window a označte výkres.

8. Vo voľbe tlačiarne vyberte CutePDF Writer, vstúpte do vlastností (properties). Stlačte tlačidlo rozšírených vlastností (custom properties), v záložke "rozloženie" si zvoľte znovu orientáciu na výšku alebo na šírku. Stlačte tlačidlo "Spresniť".

9. Vo voľbe veľkosť papiera si VŽDY nastavte roletku na "PostScript custom page size" alebo "Vlastná veľkost v jazyku PostScript" (podľa lokalizácie). Tu si nastavte najprv (pokiaľ nemáte) jednotky v milimetroch. Potom zadajte šírku a výšku výstupu, ako bude vyzerať dokument vo finále. Čiže napríklad ak chcem generovať výkres formátu 3x A4 vedľa seba, zadám šírku 630 a výšku 297. Aj tu sa zadáva orientácia dokumentu, a to voľbami "širším koncom najprv" alebo "kratším koncom najprv". V tomto prípade zvolím samozrejme širším koncom najprv (long edge first). DÔLEŽITÉ: Túto voľbu vždy potvrdte stlačením tlačidla OK myšou (nie Enter na klávesnici).10. Teraz zadajte na tri nasledujúce okná OK a posledná voľba Vám umožný uložiť si nastavenia. Vyberte druhú možnosť (save changes) a zadajte OK. Tento krok je výhodný, ak idete tlačiť viac vecí rovnakého formátu, nebudete potrebovať zadávať všetky nastavenia odznova, ale pri ďalšom generovaní PDF (platí len na jedno nasledovné generovanie PDF alebo tlač) zadáte v tlačovom okne hore voľbu "Previus plot" a iba označíte oknom ďalší výkres.

11. Na niektorých systémoch sa veľkosť výstupu (papiera) zmení automaticky, inde ju treba vybrať z volieb, takže si skontrolujte Paper Size okno, či v ňom máte voľbu PostScript Custom Page Size. Ak nie, manuálne ju vyberte, mala by byť navrchu zoznamu.

12. Teraz je čas skontrolovať si všetky zafajknuté voľby. Ak je všetko ako má byť, vráťte sa k mierke. údaj by mal byť blízky mierke Vášho výkresu, napríklad 1:100,13 alebo 1:49.93 a podobne. Fajočku z Fit to paper odznačte a manuálte skorigujte mierku na rovný údaj (napríklad 1:100, alebo 1:50 a podobne).13. Teraz pre kontrolu vstúpte do náhľadu (Preview). Skontrolujte si hlavne farebnosť, prítomnosť všetkých čiar a objektov. Ak sa Vám niečo nezobrazilo, skontrolujte, či dané objekty alebo čiary nemáte náhodou v hladine Defpoints - táto hladina je netlačiteľná. Ak tomu tak je, presuňte ich do inej alebo novej hladiny. Ak všetko sedí, zadajte Plot (alebo OK) a po chvíli Vám naskočí okno, kde musíte zadať umiestnenie výsledného PDF a prípadne skorigovať jeho názov.HOTOVO. Skontrolujte si výsledné PDF. Hlavne orientáciu. Pokiaľ ste sa netrafili, skúste sa pohrať s nastaveniami opísanými v bodoch 8 a 9.

Tento postup je možné aplikovať aj na vytvorenie PDF dokumentu z iných programov, napr. PowerPoint, Excel, Word, Corel, PhotoShop a podobne.DÔLEŽITÉ:
- Pri tvorbe výkresov a voľbe ich formátov prosím zohľadňujte nasledovné pravidlo - aby jedna zo strán mala niektorý z nasledovných rozmerov (v mm): 297, 420, 594, 620, 841, 891, 914. Ak je Váš výkres úplne atypický (ani jedna zo strán nemá taký rozmer), pri zadávaní výstupného formátu si pri vhodnejšej strane vyberte najbližší väčší totožný rozmer zo zoznamu a zadajte ten. Pri výbere oblasti na tlač si zachyťte pravý dolný roh a k ľavému hornému sa s použitím zoomu priblížte, pričom označte plochu vo vnútry výkresu tak, aby ste ľavý horný bod nechytili. Následne vojdite do nastavení tlačiarne (Properties) a vyberte voľbu "Modify standard paper sizes". Tu sa nastavte na PostScrip Custom Page Size a stlačte "Modify". Vynulujte všetky okraje, stlačte ďalej, prepíšte názov PMP súboru hocičím, stlačte ďalej a dokončiť. Potom sa štandardne s uložením vráťte do základnej tlačovej tabuľky. Vypnite centrovanie, os Y nastavte na nulu a os x na dvojnásobok hodnoty, ktorú zobrazuje. Výsledok bude potom v náhľade vyzerať tak, že na atypickej strane, ku ktorej ste pridali pár milimetrov (alebo centimetrov), Vám vznikne biela plocha navyše.

Ešte malá rada - formáty A a ich rozmery v milimetroch (môžu byť aj opačne):
A5 - 210x148
A4 - 297x210
A3 - 420x297
A2 - 594x420
A1 - 841x594
A0 - 1188x841

FAQ:

1. Prečo sa PDF generuje dlho?

- Zrejme ide o farebnú grafiku, resp. ste použili farebné prelivy alebo transparentnosť. Veľkosť výsledného PDF by nemala prekročiť 30MB, inak môže nastať problém pri tlači. Môžete to ovplyvniť znížením hodnoty dpi z prednastavených 600 na 300. Treba to zmeniť v AutoCade (Quality hodnotu z Maximum na Normal) a tiež v rozšírených možnostiach tlač, kde sa zadáva formát papiera (PostScript Custom Page size) treba o 3 riadky nižšie Kvalitu tlače zmeniť zo 600 na 300 dpi. Nemusíte sa obávať zásadného zníženia kvality výsledného PDF dokumentu, nakoľko rozdiel medzi 300 a 600 dpi je pre bežného človeka takmer nepostrehnuteľný. A ešte - ak máte naozaj vo výkrese veľa grafiky, generovanie PDF môže trvať aj niekoľko minút. Stav generovania si môžete odsledovať v tlačovej fronte generátoera CutePDF Writer (ikona tlačiarne vpravo dole vedľa času).

2. Výsledné PDF je v poriadku, ale je otočené o 90 stupňov.

- Pre tlač to neznamená problém. Pokiaľ sa na PDF chcete pozrieť normálne, v programe Acrobat Reader je hore v lište pod položkou View voľba "Rotate View", kde si máte možnosť zvoliť otočenie náhľadu o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Takto zmenený náhľad sa nedá uložiť, ale pre kontrolu/pozeranie výkresu v PDF Vám to poslúži. Ak napriek tomu chcete, aby sa PDF zobrazovalo správne hneď po otvorení, skúste sa pohrať s nastavením podľa bodu 9 a zmeňte šírku s výškou a skúste zmeniť voľbu "dlhším alebo kratším koncom najprv".

3. Vo výslednom PDF dokumente sa mi zdajú niektoré čiary hrubšie alebo tenšie, ako by mali byť.

- Je to sposobene zobrazením PDF dokumentu. Skúste si zobrazenie zväčšiť (View, Zoom) do rôznych veľkostí. Tlač by mala prebehnúť bez tohto efektu, to znamená že hrúbky čiar budú sedieť.

4. Vo výslednom PDF mi zmizli niektoré tenké čiary.

- Áno, môže sa to stať pri naozaj supertenkých čiarach - pokiaľ použijete čiary tenšie ako 0,06 a najmä vtedy, ak tieto čiary nie sú čierne, ale farebné. Neodporúčame používať takéto tenké čiary.

5. Vo výslednom PDF dokumente sú po všetkých okrajoch textové informácie, že dokument bol vytvorený vo výučbovej verzii AutoCADu. Dá sa s tým niečo robiť?

- Áno a riešenie je pomerne jednoduché. Pri zadávaní formátu výstupu (krok 9) zadajte väčšie hodnoty - napríklad o 10 mm. Keďže je zapnuté centrovanie, Váš výkres bude vo finálnom PDF dokumente v strede a tzv. STAMPy zostanú mimo výkres. Pri tlači u nás nastavujeme rovnako centrovanie a keďže nastavujeme skutočný formát výkresu, vytlačí sa len stred PDF, čiže výkres. Je ale dôležité,pokiaľ použijete netypický formát, vedieť jeho rozmery.

6. Ak je PDF už spravené napríklad na A1 formát, je ho možné vytlačiť na A3 formát (zmenšené)?

- Je to samozrejme možné, ale robí sa to cez funkciu Fit to page / Fit to paper, čiže ak si zmením veľkosť výstupného formátu, Acrobat Reader to je schopný stlačiť na tento formát. Samozrejme, výslednú mierku výkresu to nezmení úplne presne na 50% (pri uvedenom príklade zmenšenia A1 na A3), ale bude to o čosi menšie (povedzme 49,8%). Rovnako to funguje aj so zväčšovaním.